Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Er kunnen aanvullende bepalingen/vergunningen gelden voor sommige ADR klassen. Informatie en contactgegevens van de bevoegde instantie via deze link.

Rijverboden
Niet alle gevaarlijke stoffen mogen door de Dublin Port Tunnel vervoerd worden.
Voor meer informatie: www.dublinporttunnel.ie/hauliers