Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing schriftelijk te worden ingediend bij de provinciale besturen langs de route. Het is bovendien verplicht de Commissioner of the Garda Siochána (Hoofdcommissaris van Politie), Phoenix Park, Dublin tenminste zeven volle werkdagen vóór aanvang van het transport in te lichten over het ontheffingstransport en hem een kopie van de aanvraag te doen toekomen.
Aangeraden wordt voor het inlichten van de politie en het verzoek aan de autoriteiten gebruik te maken van de diensten van een douane-agent of de hulp in te roepen van de ontvanger of afzender van de goederen in Ierland.

Speciale voorschriften
In Ierland wordt bij vrijwel elk buitenprofieltransport begeleiding voorgeschreven, zeker in de stad Dublin.