Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief bedraagt 23 procent. De in Ierland betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden na afloop van een kalenderjaar (uiterlijk 30 september) digitaal te worden ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie toegestane maximummaten en gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven en vervoervoorwaarden kunnen vrij worden overeengekomen.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Ierland 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Ierland werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer het voertuig leeg Ierland binnenrijdt in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer van bepaalde goederen
• Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. In bepaalde gevallen gelden extra technische eisen, zoals onder andere speciale voorzieningen en bescherming van de tank door een speciale bumper aan de achterkant van het voertuig. Nadere informatie is verkrijgbaar bij The National Authority for Occupational Safety & Health, 10 Hogham Place, Dublin 2, tel. 00353-(0)1-6620400.
• De nationale voorschriften voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen zijn op genomen in de Food Hygiëne (Amendment) Regulations, 1989. Zij komen vrijwel geheel overeen met die in het ATP verdrag.
• Voor het vervoer van levende dieren gelden de voorschriften van de Transit of Animal Orders van 1927 en 1973. Bij vervoer van dieren over de openbare weg moet het voertuig na ieder transport zo snel mogelijk worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Dit voorschrift geldt niet wanneer op één dag meer identieke ritten worden verricht en de dieren in slechts één richting worden vervoerd.

Verzekering
Wegvervoerders zijn verplicht een verzekering af te sluiten ter dekking van schade of letsel aan en/of dood van derden. Een ladingverzekering is niet verplicht, maar uiteraard wel aan te raden.