Rijverboden

Er is geen rijverbod op zon- en feestdagen.
Overige rijverboden

• Dublin
De Dublin Port tunnel verbindt de haven van Dublin met de M50 ringweg rond Dublin. Er is tegelijkertijd een rijverbod voor voertuigen met vijf of meer assen dagelijks tussen 07.00 en 19.00 uur binnen een cordon rond Dublin City. Om het voor vervoerders mogelijk te maken binnen gestelde uren bedrijven binnen het cordon te bereiken, geeft de Dublin City Council vergunning uit. De vergunning kunnen via www.dublincity.ie worden aangeraagd, waar men ook een kaart van het deel van Dublin waar het cordon omheen ligt, kan vinden.