Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in
richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten
gelden voor voertuigen ingeschreven in Ierland, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De
maximumgewichten gelden bij cabotage.
Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………………………. 4,25 m1)
b. Breedte ……………………………………………………………………………………..2,50 m
• voor koelvoertuigen (minimale wanddikte 45 mm) …………………………2,60 m
c. Lengte
vrachtauto, aanhanger ……………………………………………………………….12,00 m
trekker-opleggercombinatie ………………………………………………………..16,50 m
vrachtauto-aanhangercombinatie ……………………………………………… 18,35 m2)
d. Enkele as …………………………………………………………………………………………………………… 10,00 ton
• enkele aangedreven as (afstand tot de andere assen tenminste 1,20 m) …………………. 10,50 ton
• wieldruk …………………………………………………………………………………………………………….. 5,20 ton
e. Tandem-as van motorvoertuigen, asafstand
• tot 1 m ………………………………………………………………………………………………………………11,50 ton
• van 1 tot 1,3 m ………………………………………………………………………………………………….. 16,00 ton
• 1,3 m of meer …………………………………………………………………………………………………… 18,00 ton
• aangedreven as voorzien van dubbellucht en luchtvering ………………………………………. 19,00 ton
f. Tandem-as van aanhangwagens/opleggers, asafstand
• tot 1 m ………………………………………………………………………………………………………………11,00 ton
• van 1 tot 1,3 m ………………………………………………………………………………………………….. 16,00 ton
• 1,3 m of meer …………………………………………………………………………………………………… 18,00 ton
• aangedreven as voorzien van dubbellucht en luchtvering ………………………………………. 20,00 ton
g. Tridem-as van een aanhangwagen of oplegger
• asafstand tot 1,3 m ……………………………………………………………………………………………. 21,00 ton
• asafstand 1,3 m of meer …………………………………………………………………………………….. 22,50 ton
• asafstand 1,3 m of meer en luchtvering op elke as ………………………………………………… 24,00 ton
h. Vrachtauto met 2 assen ……………………………………………………………………………………….. 17,00 ton
• met 3 assen, afstand tussen buitenste assen:
– minder dan 4,6 m ……………………………………………………………………………………………… 22,36 ton
– meer dan 4,6 m ………………………………………………………………………………………………… 25,00 ton
– meer dan 4,9 m met dubbellucht en luchtvering of soortgelijk …………………………………. 26,00 ton
i. Aanhangwagen met 2 assen (asafstand minimaal 3 m) ……………………………………………. 18,00 ton
• met 3 assen, afstand tussen de buitenste assen van meer dan 4,6 m ……………………… 25,00 ton
j. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie met 4 assen …………………………………………………. 35,00 ton
• met 5 assen, afstand tussen achterste as motorwagen en voorste as aanhangwagen:
– minder dan 3,7 m …………………………………………………………………………………………… 35,00 ton
– tussen 3,7 en 3,9 m ………………………………………………………………………………………… 38,00 ton
– meer dan 3,9 m ……………………………………………………………………………………………… 40,00 ton
– met 5/6 assen en luchtvering op aangedreven as en ABS ……………………………………. 44,00 ton
k. Trekker
• met 2 assen en een asafstand van meer dan 2,7 m ………………………………………………. 17,00 ton
• met 3 assen,
– geen der assen overschrijdt 10,17 ton en afstand tussen buitenste assen
meer dan 4,3 m ……………………………………………………………………………………………… 25,00 ton
– een der assen overschrijdt 10,17 ton en afstand tussen buitenste assen meer
dan 4,9 m ……………………………………………………………………………………………………… 25,00 ton
k. Trekker-opleggercombinatie
• met 3 assen, afstand tussen de achterste as van de trekker en de as van de
oplegger tenminste 2,9 m …………………………………………………………………………………… 25,00 ton
• met 3 assen, afstand tussen de achterste as van de trekker en de as van de
oplegger tenminste 3,5 m, en met dubbellucht en luchtvering ………………….. …………… 26,00 ton
• met 4 assen, afstand tussen achterste as van trekker en achterste as van oplegger
minimaal 6 m ……………………………………………………………………………………………………. 35,00 ton
• Met 5 of meer assen:
– 2-assige trekker, afstand tussen achterste as van trekker en achterste as van
oplegger tenminste 6,9 m ………………………………………………………………………………… 38,00 ton
– indien luchtvering op alle drie assen van oplegger en afstand tussen achterste as
van trekker en achterste as van oplegger:
tenminste 7,1 m ……………………………………………………………………………………………… 39,00 ton
tenminste 7,3 m ……………………………………………………………………………………………… 40,00 ton
– indien luchtvering op aangedreven as en ABS ……………………………………………………. 44,00 ton
– voor het vervoer van 40’ isocontainer ………………………………………………………………… 44,00 ton
– 3-assige trekker:
afstand tussen achterste as van de trekker en achterste as van de oplegger
tenminste 6,7 m ……………………………………………………………………………………………… 40,00 ton
1. Chauffeurs van voertuigen hoger dan 3,65 m dienen de route zelf te controleren, sommige bruggen en tunnels hebben hoogtebeperkingen.
2. Alleen als de lengte van de lading 15,65 m is en de bestuurderscabine 2,35 m, anders geldt een maximumlengte van 18,00 m.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Aan de zijkant mag de lading maximaal 30,5 cm uitsteken. In totaal mag het voertuig inclusief lading niet breder zijn dan 2,9 meter. Aan de achterkant mag de lading maximaal 3 m uitsteken. Indien de uitsteek meer bedraagt dan 1 m, moet een waarschuwingsbord achter aan de lading worden bevestigd.